Koivukylän hirsirakenteisen päiväkodin rakentaminen alkamassa Rekolassa

Uutinen
Havainnekuva Koivukylän hirsirakenteisesta päiväkodista.

Koivukylän päiväkotitilanne helpottuu, kun alueelle rakennetaan uusi päiväkoti Kustaantielle. Rakennus toteutetaan hirsirakenteisena.

Piha-alue ja osa Koivukylän päiväkodin tiloista ovat myös asukkaiden monipuolisessa käytössä varhaiskasvatuksen toiminta-ajan ulkopuolella.

Koivukylän päiväkoti korvaa Tarhapuiston ja Minkkipuiston päiväkodit sekä Koivukylän päiväkotipaviljongissa toimivat lapsiryhmät. Rakennus on tarkoitus saada käyttöön elokuussa 2022.

Päiväkoti sijoittuu Rekolan kaupunginosaan osoitteeseen Kustaantie 21. Rakennuspaikalla on metsää. Tontilla säästetään mahdollisimman paljon luonnonmukaista aluetta ja nykyistä puustoa. Päiväkodin tontilta järjestetään myös kulku viereiseen Helenanpuistoon.

Myös liikennejärjestelyjä kohennetaan myöhemmin, kun Kustaantien kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä parannetaan merkittävästi ja katua kehitetään monin tavoin turvallisemmaksi. Myös läpiajo kadulla päättyy. Suunnitelmien arvioidaan valmistuvan ensi vuoden puolella ja katujen rakentamisohjelmassa korjaukset on hahmoteltu vuodelle 2022.

Päiväkotien tarve kasvanut

Koivukylän päiväkoti on kooltaan noin 2300 m2. Tilat ovat suunniteltu siten, että niitä pystytään muokkaamaan joustavasti tarpeen mukaan varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisille lapsille. Päiväkotiin tulee 224 tilapaikkaa lapsille ja hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 32 henkilöä.

Piha on tärkeä osa päiväkodin oppimisympäristöä sisätilojen ohella. Se suunnitellaan virikkeelliseksi oppimisympäristöksi, joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista ja kannustaa liikkumaan.

Päiväkoti vastaa Koivukylän suuralueen palveluverkon kasvaviin tilatarpeisiin. Suuralueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan edelleen kasvavan tulevina vuosina.

Rakennuslupa valmisteilla

Kohteen suunnittelu on käynnissä, ja rakennuslupamateriaalia sekä siihen liittyvää naapureiden kuulemista valmistellaan. Tavoitteena on aloittaa työt tontilla kesällä 2021. Työmaa tullaan aitaamaan ennen töiden aloittamista, työt käynnistyvät puunkaadolla ja pohjarakennustöillä.

Koivukylän päiväkodin urakkahinnaksi muodostui noin 7,3 miljoonaa euroa. Urakoitsijana toimii Mediset Hoivarakentajat Oy, joka on kokenut hirsirakennusten toteuttaja.

Koivukylän päiväkodin sijainti kartalla.

Avainsanat

Kaupunki rakentaaPäiväkoditKoivukylä