Panostamme oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin rekrytoimalla kuusi psykologia ja 12 kuraattoria

Uutinen

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Vantaalla panostetaan nyt oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin rekrytoimalla kuusi uutta vakinaista psykologia ja 12 uutta vakinaista kuraattoria.

Kaksi henkilöä istuu kannettavan tietokoneen ääressä.

 – Vantaalla arvostetaan kautta linjan opiskeluhuollon ammattilaisten osaamista, ja uskallammekin sanoa olevamme yhteisöllisen työn edelläkävijöitä, kertoo varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen psykologipalveluiden opiskeluhuollon esimies Sari Niemi.

Vantaa on kaupunkina turvallinen työnantaja, joka tarjoaa myös henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen.

– Täällä on todella pitkät perinteet monialaiselle yhteistyölle, joka näkyy arjessamme mm. innostuneena työporukkana sekä tyytyväisinä asiakkaina jatkaa Sarin kollega Nina Rantala, joka työskentelee opiskeluhuollon esimiehenä perusopetuksen psykologipalveluissa.

– Olen tosi tyytyväinen näihin tapaamisiin psykologin kanssa ja sain hyvin paljon ideoita ja tukea hankaliin juttuihin, kertoo puolestaan eräs asiakas.

Hei Sinä juuri valmistunut psykologin alku tai urallasi jo pidemmälle edennyt konkarikuraattori!

Vantaalla panostetaan nyt opiskelijoiden hyvinvointiin ihan tosissaan rekrytoimalla 12 uutta vakinaista kuraattoria ja kuusi uutta vakinaista psykologia!

– Jos sinua kiinnostaa työskentely erilaisten ihmisten ja mielenkiintoisten ilmiöiden parissa, liity meidän opiskeluhuollon osaajiin sillä osaamisella ja panostuksella, joka sinulla juuri nyt on, kannustaa Nina Rantala.

– Meillä et työskentele yksin, sillä tarjoamme sinulle ammatillisen esimiehen ja tiimin tuen lisäksi kattavan perehdytyksen sekä säännöllisen työnohjauksen ja neuropsykologisen konsultaation, jatkaa Sari. – Vantaalla henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Ja, jos olet opintojasi päättämässä jossain muulla päin Suomea, meiltä löytyy myös työsuhdeasuntoja, muistuttaa vielä Nina.

Työtehtäviä monipuolisesti tarjolla, löydät varmasti omasi

Haettavista psykologin tehtävistä yksi (1) sijoittuu esiopetukseen ja neljä (4) perusopetukseen. Yksi (1) tehtävä on resurssipsykologin tehtävä, joka on yhteinen toisen asteen ja perusopetuksen kesken. Esiopetuksen tehtävä sijoittuu Tikkurilan alueelle. Perusopetuksen työpisteet sijoittuvat eri puolelle Vantaata, hyvien kulkuyhteyksien varrelle ja juuri nyt on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa siihen missä päin Vantaata haluaa työskennellä. Resurssipsykologilla ei ole nimettyä työpistettä, vaan hän tukee koulupsykologien työtä yksilötyöpainotteisesti.

Näiden rekrytointien myötä psykologien työalueet ovat kohtuulliset ja samassa opiskeluhuollon yksikössä työparina työskentelee kuraattori, jonka oppilasmäärä on jo sitovien mitoitusten mukainen. Tämä mahdollistaa laadukkaan ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen työn tekemisen.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme hakijoilta hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteista ja vastuullista työotetta sekä kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön. Eduksi luemme kokemuksen lasten, nuorten ja opiskelijoiden kanssa työskentelystä, opiskeluhuollon tuntemuksen ja kiinnostuneisuuden työskentelystä eri kieli- ja kulttuuriryhmien parissa.

Tunnistitko itsesi tai tuliko mieleesi juuri meidän etsimämme hyvä tyyppi?

Hakemus kuraattorien rekrytointeihin.

Hakemus psykologien tehtäviin.

Avainsanat

RekrytointiOpiskelu