Vantaan kaupunki hakee iltapäivätoiminnan palveluntuottajaa Itä-Hakkilan koululle

Uutinen

Toiminta käynnistyy 10.1.2022.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajan tulee noudattaa alaa koskevaa lainsäädäntöä, Opetushallituksen vahvistamia perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita sekä Vantaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa. Näiden lisäksi valittaessa uusia aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajia noudatetaan seuraavia opetuslautakunnan linjaamia valintaperusteita:

1. Palveluntuottajalla tulee olla riittävät taloudelliset valmiudet aamu- ja iltapäivä- toiminnan harjoittamiseen.

2. Palveluntuottajan tulee noudattaa työnantajavelvoitteita.

3. Palveluntuottajalla tulee olla koulutukselliset valmiudet, ammatilliset vahvuudet ja/tai aikaisempi kokemus iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Lisäksi huomioidaan mahdolliset suositukset muilta yhteistyökumppaneilta.

4. Palveluntuottajan henkilökunnalla tulee olla riittävää taito ja soveltuvuus toimia iltapäivätoiminnan ohjaajina. Kullakin aamu- ja iltapäivätoiminnan lapsiryhmällä tulee kaikessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa olla vähintään yksi ohjaaja, joka täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) 9 a §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset.

5. Palveluntuottajalla tulee olla Vantaan lakisääteisen koululaisten aamu- ja iltapäivä- toiminnan toimintasuunnitelmassa määritelty määrä ohjaajia suhteessa lapsiin. Yhtä ohjaajaa kohden saa olla samanaikaisesti enintään 16 lasta.

6. Palveluntuottajalla tulee olla valmiudet tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan.Toiminnan käynnistämisestä tai laajentamisesta kiinnostuneita tahoja pyydetään lähettämään vapaamuotoisen hakemuksensa, talouskertomuksensa (tase), iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmansa ja mahdolliset suosituksensa maanantaihin 1.11.2021 mennessä Vantaan kaupungin kirjaamoon, kirjaamo@vantaa.fi tai osoitteeseen Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

7. Palveluntuottajalla tulee olla valmiudet tehdä säännöllistä yhteistyötä huoltajien, kaupungin ja koulun henkilökunnan kanssa.

8. Palveluntuottajalla tulee olla kiinnostus ja valmiudet iltapäivätoiminnan kehittämiseen yhteistyössä kaupungin kanssa. Palveluntuottajan tulee kaupungin pyynnöstä toimittaa selvitys valintaperusteiden täyttymisestä.

Toiminnan käynnistämisestä tai laajentamisesta kiinnostuneita tahoja pyydetään lähettämään vapaamuotoisen hakemuksensa, talouskertomuksensa (tase), iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmansa ja mahdolliset suosituksensa maanantaihin 1.11.2021 mennessä Vantaan kaupungin kirjaamoon, kirjaamo@vantaa.fi tai osoitteeseen Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Lisätietoja: Virva Kela-Piironen, opetustoimen asiantuntija, virva.kela-piironen@vantaa.fi, 040 610 8791