Vantaan kaupunki hakee kahteen kouluun iltapäivätoiminnan palveluntuottajia

Uutinen

Hakuaikaa Keimolanmäen koulun ja Seutulan koulun iltapäivätoiminnan palvelutuottajiksi on 21.5.2021 asti.

Vantaan kaupunki hakee iltapäivätoiminnan palveluntuottajia järjestämään toimintaa kahdelle eri koululle:

Keimolanmäen koulu

Seutulan koulu

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajan tulee noudattaa alaa koskevaa lainsäädäntöä, Opetushallituksen vahvistamia perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita sekä Vantaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa. Näiden lisäksi valittaessa uusia aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajia noudatetaan seuraavia opetuslautakunnan linjaamia valintaperusteita:

1. Palveluntuottajalla tulee olla riittävät taloudelliset valmiudet aamu- ja iltapäivä- toiminnan harjoittamiseen.

2. Palveluntuottajan tulee noudattaa työnantajavelvoitteita.

3. Palveluntuottajalla tulee olla koulutukselliset valmiudet, ammatilliset vahvuudet ja/tai aikaisempi kokemus iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Lisäksi huomioidaan mahdolliset suositukset muilta yhteistyökumppaneilta.

4. Palveluntuottajan henkilökunnalla tulee olla riittävää taito ja soveltuvuus toimia iltapäivätoiminnan ohjaajina. Kullakin aamu- ja iltapäivätoiminnan lapsiryhmällä tulee kaikessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa olla vähintään yksi ohjaaja, joka täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) 9 a §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset.

5. Palveluntuottajalla tulee olla Vantaan lakisääteisen koululaisten aamu- ja iltapäivä- toiminnan toimintasuunnitelmassa määritelty määrä ohjaajia suhteessa lapsiin. Yhtä ohjaajaa kohden saa olla samanaikaisesti enintään 16 lasta.

6. Palveluntuottajalla tulee olla valmiudet tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan

7. Palveluntuottajalla tulee olla valmiudet tehdä säännöllistä yhteistyötä huoltajien, kaupungin ja koulun henkilökunnan kanssa.

8. Palveluntuottajalla tulee olla kiinnostus ja valmiudet iltapäivätoiminnan kehittämiseen yhteistyössä kaupungin kanssa. b) että palveluntuottajan tulee kaupungin pyynnöstä toimittaa selvitys valintaperusteiden täyttymisestä c) että valintaperusteet otetaan heti käyttöön.

Toiminnan käynnistämisestä tai laajentamisesta kiinnostuneita tahoja pyydetään lähettämään vapaamuotoisen hakemuksensa, talouskertomuksensa (tase), iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmansa ja mahdolliset suosituksensa perjantaihin 21.5.2021 mennessä Vantaan kaupungin kirjaamoon, kirjaamo@vantaa.fi tai osoitteeseen Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Lisätietoja:

Suvi Rönnqvist, opetustoimen asiantuntija, suvi.ronnqvist@vantaa.fi, 040 610 8791

Avainsanat

TyöllistäminenPalvelutYhteistyö