Asumismuotoja Vantaalla

Asiasanat

Asuminen

Vantaan tavoite on, että jokainen vantaalainen löytää omia tarpeitaan ja maksukykyään vastaavan kodin. Vaihtoehtoja löytyy kaupunkimaisista kerrostalokortteleista vehreisiin omakotitaloalueisiin.

Värikkäitä kerrostaloja Kivistössä.

Vantaalla on monipuolinen asuntotarjonta ja mahdollisuuksia erilaisiin asumismuotoihin. Asuntokannassa on niin omistus- ja asumisoikeusasuntoja kuin vuokra-asuntojakin. Vantaan asunnoista yli puolet on kerrostaloissa ja loput pientaloissa sekä rivitaloissa. 

Kaupunki pyrkii tasapainoisten ja elinympäristöltään laadukkaiden asuntoalueiden toteuttamiseen sujuvalla kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella. Asuntorakentajien ja -rakennuttajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on sosiaalisesti eheiden ja vetovoimaisten alueiden rakentuminen.

Vuokra-asunnot

Vuokra-asuntotarjonta on Vantaalla monipuolinen. Kaupungin asuntokannasta noin kolmannes on vuokra-asuntoja, ja niitä on tarjolla pienistä yksiöistä aina omakotitaloihin.  

Vantaalla on tarjolla sekä vapaarahoitteisia että valtion tukemia vuokra-asuntoja. Vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin ei ole varallisuus- ja tulorajoja. Valtion tukemiin ARA-vuokra-asuntoihin asukkaat valitaan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella.

Vuokra-asuntoja tarjoavat yleishyödylliset yhteisöt, julkisyhteisöt, yritykset sekä yksityiset vuokranantajat. Vuokra-asuntoa haetaan suoraan vuokranantajilta heidän omilla hakemuksillaan. Kukin vuokranantaja päättää itsenäisesti asukasvalinnoistaan.

Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeusasunto on omistusasunnon ja vuokra-asunnon välimuoto. Asumisoikeusasuntoa voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka eivät omista paikkakunnalla asumistarvettaan tyydyttävää omistusasuntoa eivätkä varoja sen hankkimiseen. Varallisuusrajaa ei ole 55 vuotta täyttäneillä hakijoilla. 

Asumisoikeusasunnon asukkaaksi pääsee maksamalla asumisoikeusmaksun, joka on valtion lainoittamissa kohteissa enintään 15 prosenttia asuntolainoituksen perustana olevasta hankinta-arvosta. Asumisesta maksetaan lisäksi kuukausittain vuokraan verrattavaa käyttövastiketta. 

Asumisoikeusasunto pysyy asukkaalla niin kauan kuin hän haluaa. Luopuessaan asunnosta asukas saa takaisin sijoittamansa asumisoikeusmaksun. Asumisoikeusasuntoa ei voi lunastaa omaksi. 

Erityisryhmien asuminen

Monilla erityisryhmillä, kuten ikääntyneillä, vammaisilla, asunnottomilla, itsenäistyvillä nuorilla ja mielenterveys- tai päihdeongelmista kuntoutuvilla, on erityisiä tarpeita asumiselle.  

Asunnon lisäksi erityisryhmät tarvitsevat usein tukea ja palveluja arjessa selviytymiseen. Esteettömät asunnot ja esteetön asuinympäristö ovat edellytys mahdollisimman normaaliin elämään henkilöille, joilla on liikuntarajoitteita.  

Vantaalla erityisryhmien asumiseen on tarjolla useita vaihtoehtoja niin tilapäisistä asumisratkaisuista aina pysyvään ja intensiiviseen palveluasumiseen.