Mainos- ja opasteluvat

Asiasanat

Työ ja elinkeinot

Tarvitset luvan kaupungilta, jos haluat sijoittaa mainoksia tai opasteita yleisille katu- tai puistoalueille. Luvat haetaan Lupapisteen kautta.

Tikkurilan bussipysäkkejä ja bussi.

Mainoksien, mainoslaitteiden ja opasteiden sijoittaminen kaupungin katu- ja puistoalueille sekä yli- ja alikulkusiltoihin edellyttää kaupungin myöntämää lupaa. Siltamainospaikkojen varaukset kirjataan niiden saapumisjärjestyksessä.

Luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-asiointipalvelun kautta. Ohjeita palvelun käyttöön löytyy Lupapisteen tukisivuilta.

Hakemukseen on liitettävä kartta, josta ilmenevät opasteiden tai mainoksien toivotut sijoituspaikat.

Kaupunki voi poistaa kaduille ja puistoihin sijoitetut luvattomat mainokset, mainoslaitteet ja opasteet. Poistettuja mainoksia ja laitteita säilytetään määräajan ennen hävittämistä.

Ohjeita ELY-keskuksen hallinnoimilla teillä mainostamiseen löydät ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Maksut

Mainoksien ja opasteiden sijoittamisesta peritään hyväksyttyjen taksojen mukaisia maksuja. Lisäksi maksuihin lisätään arvonlisävero ja hakemuksen käsittelymaksu, joka on 70 euroa.

Avainsanat

Luvat