Rakentamisen avustukset ja lainat

Vantaa myöntää avustuksia hissien perusparantamiseen ja jälkiasennukseen. Muita henkilöasiakkaille ja taloyhtiöille tarkoitettuja korjausavustuksia voi hakea valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta.

Kerrostalo ja pihaa.

ARAn korjausavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää korjausavustuksia iäkkäille ja vammaisille henkilöille sekä asuinrakennuksen omistaville yhteisöille, kuten asunto-osakeyhtiöille ja vuokrataloyhteisöille.

Vantaan kaupungin hissiavustus

Vantaan kaupunki voi myöntää avustusta niin hissien perusparantamiseen kuin jälkiasennushissin suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä kuluja varten.

Kaupungin hissiavustukselle on jatkuva haku ympäri vuoden. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yhtiökokous on tehnyt päätöksen avustuksen hakemisesta. Kaupungilta on haettava päätös hissiavustuksesta ennen töiden aloittamista. Avustuspäätös on voimassa kaksi vuotta myöntöpäivästä alkaen.

Korkotuki- ja takauslainat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää korkotukilainaa yhteisöasiakkaille (kunta tai muu julkisyhteisö, ARAn nimeämä yleishyödyllinen yhteisö) asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan. ARA myöntää myös takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen. Lisätiedot lainatyypeistä ja hakuohjeet löytyvät ARAn verkkosivuilta.

Kunnan on annettava lausunto sille jätetyistä korkotukilainahakemuksista ja rakentamisen takauslainoista. Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAlta. Hakija jättää hakemusasiakirjat hankkeen sijaintikuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan.

Vantaan kaupungin lausunnon tarvitsevien hankkeiden hakemusasiakirjat toimitetaan kaupungin kirjaamoon ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@vantaa.fi.

Lisätietoja

Elisa Ranta
asumisasioiden päällikkö
043 826 9419 elisa.ranta@vantaa.fi

korkotuki- ja takauslainat

Wilma Toljander
asumisen erityisasiantuntija
050 302 7542 wilma.toljander@vantaa.fi

kaupungin hissiavustukset

Avainsanat

Avustukset