Vuokratut pientalotontit

Asiasanat

AsuminenRakentaminen

Vantaan kaupunki vuokraa pientalotontteja asuinkäyttöön. Korsossa vuonna 2023 päättyvien vuokrasopimusten tontit on myös mahdollista lunastaa omakseen.

Värikkäitä omakotitaloja Kivistössä.

Vantaan kaupunki perii asuinkäyttöön tarkoitetuilta pientalotonteilta nykyisin vuotuista maanvuokraa, joka on 4 prosenttia tontin käyvästä arvosta. Uudet vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin. Tavoitteena on kehittää maanvuokrasopimusten ehtoja ja vuokrauskäytäntöjä siten, että maanvuokran kehitys vastaisi nykyistä paremmin kiinteistöjen yleistä arvonkehitystä.

Vuonna 2023 päättyvät Korson maanvuokrasopimukset on tehty 1970-luvulla. Silloisista sopimusehdoista ja Helsingin seudun kiinteistöjen viime vuosikymmenien voimakkaasta arvonnoususta johtuen vuonna 2023 päättyvien sopimusten mukaiset vuokrat ovat jääneet osittain hyvin alhaisiksi verrattuna nykyhetken maanvuokratasoon.

Korsossa vuonna 2023 päättyvät sopimukset

Vantaan kaupungin omistamien tonttien maanvuokrasopimuksia päättyy vuonna 2023 yhteensä noin 30 tontilla.

Vuoden 2023 lopulla päättyvien asuntotonttien sopimusten vuokralaisille tarjotaan myös mahdollisuutta tontin ostamiseen. Vuokralaisen tulee ilmoittaa tästä kaupungille kirjallisesti 30.6.2023 mennessä.

Uusien maanvuokrasopimusten vuokrausehdoista on päättänyt kaupunginhallitus. Yleisten ehtojen lisäksi uusiin maanvuokrasopimuksiin voidaan sisällyttää tonttikohtaisia lisäehtoja.

Vuokrattujen pientalotonttien lunastaminen

Vantaan kaupungilla ei tällä hetkellä ole päätöstä pientalojen vuokratonttien lunastamisesta lukuun ottamatta Korsossa vuonna 2023 päättyviä maanvuokrasopimuksia.

Jos vuokrasopimukseesi on kirjattu vuokralaisen oikeus lunastaa tontti omakseen ja haluat lunastaa tontin, ole yhteydessä kaupunkiin.

Vuokraoikeuden siirtäminen

Vantaan kaupungilta tontin vuokranneella on oikeus vuokranantajaa kuulematta siirtää vuokraoikeus toiselle. Uuden vuokralaisen on haettava vuokraoikeutensa kirjaamista Etelä-Suomen maanmittaustoimistolta maakaaren mukaisesti.

Uuden vuokralaisen tulee viipymättä siirron tapahduttua toimittaa Vantaan kaupungille jäljennös luovutuskirjasta tai muusta saannon perusteena olevasta asiakirjasta sekä ilmoittaa samalla kirjallisesti maanvuokran uusi laskutusosoite. Asiakirjat toimitetaan Anne Nikolalle (anne.nikola@vantaa.fi).

Aiheesta muualla

Lisätietoja

Marja Hannikainen
maankäyttöinsinööri
marja.hannikainen@vantaa.fi

pientalotontit, vuokratonttien lunastaminen

Juho Lumme 
maankäyttöinsinööri
juho.lumme@vantaa.fi

pientalotontit, vuokratonttien lunastaminen

Anne Nikola
taloussihteeri
050 302 7552 anne.nikola@vantaa.fi

tonttivuokrien laskutus

Avainsanat

Tontit