Lukeminen lumoaa lapset ja aikuiset

Blogi Vantastinen

Asiasanat

VarhaiskasvatusLapsiperheet

Lasten lukemisen ja lukutaidon ympärillä on nyt kovasti pöhinää ja aivan syystä. Me varhaiskasvatus ja koulumaailmassa työskentelevät olemme saaneet huomata, että lasten ja nuorten lukemisen ja kirjoittamisen taitojen osaamisen erot ovat kasvaneet todella suuriksi. Tähän haasteeseen vastataan Lukunen-hankkeessa.

Lapsi lukee kirjaa.

Sisältö

Tutkimuksillakin on osoitettu, että lasten ja nuorten lukemisen ja kirjoittamisen taitojen osaamisen erot ovat kasvaneet todella suuriksi (kts. esim. KARVI Alkumittaus 2020 ja KARVI Varhaiskasvatuksen laatu arjessa 2019). On lapsia, joille lukeminen ja kirjoittaminen on helppoa ja sitten on lapsia, jotka vielä yläasteella ovat lukemisen ja kirjoittamisen taidoissaan lähes vasta-alkajia. Tämä on todella huolestuttavaa ja siksi nyt on valtakunnallisella tasolla paljon hankkeita edistämään lasten lukutaitoa ja lukemisinnostusta.

Vantaalla on vastattu haasteeseen ja Lukunen – Lumoudu lukemisesta -hanke on juuri käynnistynyt. Työ kohti yhdenvertaista, monipuolista ja laadukasta lukemisen kulttuuria on alkanut. Tulemme seuraavan kahden vuoden aikana tekemään monenmoista kehittämistyötä lukemisen saralla. Hanke toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjaston toimialojen kanssa ja tavoitteena on lukemisen kulttuurin edistäminen, lukemaan innostaminen ja lasten lukutaidon vahvistaminen. Hankkeelle on myönnetty avustus Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Miksi lukeminen on tärkeää?

Kirjallisuuden merkitys ei ole kaikille itsestäänselvä, ja joku voi kokea kirjat turhanakin nykymaailmassa. Miksi lukemisen ja kuuntelemisen taitojen harjoittelu sitten on tärkeää ja miksi sitä tarvitsee tehdä lapsuudessa jo vauvasta lähtien? Tähän on erittäin monta hyvää syytä. Lukeminen kehittää kielellisten taitojen lisäksi laajalti tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja parhaiten nämä taidot kehittyvät juuri varhaiskasvatusikäisillä lapsilla. Tarinoita kuunnellessa, niistä keskustellessa ja niitä leikkiessä, lapsi oppii ymmärtämään ympäristöään ja arkeaan hyvin monipuolisesti ja samalla hänen oma luovuutensa ja mielikuvituksensa kehittyy. Unohtamatta sitä, että lukeminen ja tarinoiden kuunteleminen on tietysti viihdyttävää ja hauskaa ajanvietettä, kunhan tämän taidon oppii.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on mahdollistaa erilaisista taustoista tuleville lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia ja kasvaa yhteisön jäseneksi. Lukutaito osaltaan ehkäisee syrjäytymistä ja varmistaa, että ihminen voi elää yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä. Sen lisäksi, että me kasvattajat ja opettajat rakennamme lukemisen kulttuuria lapsen oppimisympäristöihin, meidän tulee näyttää esimerkkiä ja antaa lukemisen mallia myös perheille. Pienet lapset eivät osaa tarttua kirjaan ilman aikuisen antamaa esimerkkiä eikä lapsi ole automaattisesti hyvä kuuntelemaan ja keskittymään kirjaan tai tarinaan, vaan hän tarvitsee harjoitusta. Meidän vanhempien, kasvattajien ja opettajien tehtävä onkin luoda lapselle mahdollisuus kasvaa tarinan kuuntelijoiksi, luetun ymmärtäjiksi ja teksteistä nauttijoiksi.

Kirjastot tukevat lukemisen kulttuuria

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lisäksi kirjasto toimii lasten ja perheiden lukemisen kulttuurin kehittäjänä. Kirjasto tarjoaa kaikille avoimen ympäristön nähdä, kuulla ja lukea kirjoja sekä oppia uutta hyvin erilaisin keinoin. Olisikin upeaa, että kaikki Vantaan perheet osaisivat hyödyntää kirjaston tarjoamia monipuolisia palveluita. Muistetaan siis hyödyntää kirjaston satutunnit, lukukoirat, kirjavinkkaukset, pelikerhot ja kaikki muu hieno tarjonta.

Lukunen-hankkeen yhtenä tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjaston välistä yhteistyötä. Tällä yhteisellä työllä kohti tulemme lisäämään vantaalaisten perheiden lukukokemuksia ja mahdollisuuksia iloita lukemisesta ja nauttia tarinoiden maailmasta. Kannustamalla perheitä ja lapsia lukemisen pariin luomme parempaa tulevaisuutta kaikille.

Kirjat ja tarinat ovat hyvä keino hengähtää ja matkustaa hetkeksi jonnekin aivan muualle, itse valitsemiisi mielikuviin. Jos sinulla on levoton olo, etkä jaksa juuri nyt keskittyä lukemaan yhdessä lasten kanssa, heille voi laittaa kirjan kuulumaan esim. sovelluksesta tai cd:ltä. Jos sama tarina löytyy myös kirjana, sitä voi selata kuunnellessa. Samaan aikaan aikuiset voivat ottaa oman kirjan käteen tai kuulokkeisiin ja nauttia omasta mielikuvitusmatkastaan tarinan maailmaan.

Voit seurata hankkeen toteutumista Facebookista.

Kirjoittaja: Katri Hiekkala, projektiasiantuntija, Vantaan Lukunen - Lumoudu lukemisesta

Avainsanat

Päiväkodit