Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon lisäksi valtuuston päätösten valmistelusta, niiden täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja käyttää sen puhevaltaa, jollei johtosäännössä toisin määrätä.

Etualalla kuvassa näkyy mikrofoni. Taustalla näkyy puhujanpönttö ja Vantaan kaupungin vaakuna.

Kaupunginhallituksen kokoushuone sijaitsee Vantaan kaupungintalolla (Asematie 7, 01300 Vantaa).

Kaupunginhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta, sekä huolehtii mm. kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Tarkemmin kaupunginhallituksen päätösvalta määritellään valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Valtuustokaudella 2021–2025 Vantaan kaupunginhallitukseen kuuluu 15 jäsentä. Paikat ovat jakaantuneet puolueittain seuraavasti: kokoomus 4, SDP 4, perussuomalaiset 3, vihreät 2, keskusta 1, vasemmistoliitto 1. Jokaisella kaupunginhallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen kokoonpanon aina kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Kaupunginjohtaja sekä apulaiskaupunginjohtajat toimivat kaupunginhallituksen esittelijöinä.

Lue lisää Vantaan kaupunginhallituksesta ja sen jäsenistä

 

Avainsanat

ValtuustotHallintoPäätökset