Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on Vantaan kaupungin korkein päättävä toimielin. Valtuusto päättää kunnan strategiasta, toiminnasta ja taloudesta. Vantaan asukkaat valitsevat kaupunginvaltuuston ja sen varajäsenet neljän vuoden välein järjestettävissä kuntavaaleissa.

Vantaan kaupunginvaltuusto marraskuussa 2021.

Vantaan kaupunginvaltuusto marraskuussa 2021.

Vantaan kaupunginvaltuustoon 2021–2025 kuuluu 67 jäsentä. Valtuustopaikat jakautuvat puolueittain seuraavasti: kokoomus 18 valtuustopaikkaa, SDP 16 paikkaa, perussuomalaiset 12 paikkaa, vihreät 9 paikkaa, vasemmistoliitto 4 paikkaa, keskusta 2 paikkaa, kristillisdemokraatit 2 paikkaa, Liike Nyt 2 paikkaa ja RKP 2 paikkaa.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu lähes kuukausittain. Kaupunginvaltuuston kokousta edeltävänä torstaina valtuustolle järjestetään selostustilaisuus ja kyselytunti. Selostustilaisuudessa valtuustolle esitellään kokouksessa päätettävänä olevia asioita yksityiskohtaisemmin. Lisäksi tilaisuudessa voidaan käsitellään kaupungin muita ajankohtaisia asioita. Selostustilaisuuksien päätteeksi pidetään kyselytunti, jonka aikana valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kaupungin johtaville viranhaltijoille.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ja selostustilaisuudet ovat yleisölle avoimia tilaisuuksia. Asukkaat ovat tervetulleita paikanpäälle seuraamaan keskustelua ja päätöksentekoa. Valtuuston kokouksia ja selostustilaisuuksia voi seurata verkkolähetysten kautta Vantaa-kanavalla.

Kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tehtäviin kuuluu mm. talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista päättäminen sekä talousarvion hyväksyminen (Kuntalaki § 14). Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä. Valtuuston tehtävänä on myös edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. 

Lisätietoa Vantaan kaupunginvaltuustosta ja valtuutetuista

Avainsanat

ValtuustotPäätökset