Lautakunnat

Lautakunnat ovat kaupungin asiantuntijatoimielimiä. Lautakunnan tehtävä on johtaa ja valvoa palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa kuntalaisnäkökulmaa palvelutuotantoa kehitettäessä.

Kuvassa Vantaan kaupungintalon sisäänkäynti ulkoapäin.

Kaupunginvaltuusto päättää lautakuntien määrän, tehtävät sekä nimeää jäsenet niihin.

Lautakunnat kaudella 2021-2025

Avainsanat

Lautakunnat