Muut toimielimet

Kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien lisäksi kaupungin toimielimiä ovat myös johtokunnat, jaostot ja toimikunnat. Kaupunginvaltuusto tai -hallitus nimittää jäsenet näihin toimielimiin valtuustokauden alussa.

Jaostot

Neuvottelu- ja toimikunnat

Liikelaitosten johtokunnat