Talousarvio

Asiasanat

Talous ja hankinnatAsukkaatMedia

Talousarvio eli budjetti on kaupungin toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma.

Henkilö kaupungintalon edustalla pitelemässä tablettia. Tabletin näytöllä on kaavio talousarviosta.

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta joka vuosi. Se hyväksytään loppuvuodesta ennen uuden talousarviokauden alkamista. 

Talouden suunnittelun lähtökohtana on valtuustokauden strategia. Kaupunginvaltuutetut vaikuttavat strategian ja talousarvion kautta kaikkeen, mitä kaupungissa tehdään. Talousarvio sisältää varsinaisen talousarviovuoden lisäksi kolmen seuraavan vuoden suunnitelmat.

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin.

Toisin sanoen talousarvio siis esittelee:

  • mihin kaupunki on käyttämässä rahaa
  • miten paljon suunnitellut asiat arviolta maksavat ja
  • miten kaupunki aikoo maksaa asiat, jotka se aikoo toteuttaa.

Katso videolta, millaisten vaiheiden kautta Vantaan talousarvio syntyy.
 

Video kertoo millaisten vaiheiden kautta budjetti syntyy

Talousarvio 2022

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen julkaisi vuoden 2022 budjettiesityksensä 1.11.2021.

Raportointi: osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset

Kun talousarvio on tehty, kaupunki seuraa kuinka hyvin siihen kirjatut asiat ovat toteutumassa.

Toteutumisennusteesta ja sitovien tavoitteiden toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa kaksi kertaa vuodessa sekä osana tilinpäätöstä. Osavuosikatsaukset sisältävät myös merkittävien tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset.

Lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan toimialojen ja liikelaitosten talouden toteuma- ja ennustetiedoista kuukausittain.

Lisätietoja

  • Talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula, puh. 043 824 9254
  • Talousarviopäällikkö Päivi Kandolin, puh. 040 626 7613
  • Taloussihteeri Päivi Kunnas, puh. 050 318 1583

Avainsanat

BudjettiTalous