Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Asiasanat

Asukkaatx PäättäjätYhteistyökumppanit

Vantaa liittyi Eurooppalaiseen peruskirjaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vuonna 2007. Sen myötä kaupungin päättäjät ja viranhaltijat ovat sitoutuneet julkisesti naisten ja miesten tasa-arvon periaatteeseen sekä toteuttamaan muun muassa sukupuolivaikutusten arviointia.

Kaksi ihmistä kesällä istumassa puistonpenkillä syömässä herneitä.

Sukupuolten välisen tasa-arvon ja kaikkien ihmisten välisen yhdenvertaisuuden kehittämistä Vantaan kaupungin toiminnassa ohjaa kaupungin oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Se perustuu tasa-arvolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin. Lait vaativat viranomaisilta syrjimättömyyttä omassa toiminnassaan sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kaikkinaista aktiivista edistämistä.

Vantaa on parhaillaan uudistamassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaansa. Nykyinen suunnitelma on tehty vuonna 2016. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Vantaan kaupungin toimintatapana -suunnitelma koostuu kolmesta osasta:

Avainsanat

Tasa-arvoYhdenvertaisuusVastuullisuus